Voorwaarden en gedragsregels

edited januari 2015 in Algemene Informatie
Beste Mensen,

Deze leeromgeving wil ik graag een positieve en vriendelijke omgeving houden waar iedereen zich op zijn plek kan voelen. Daarom gelden er voorwaarden en gedragsregels. Als geregistreerde gebruiker / bezoeker van het Hart en Ziel Educatie ga je akkoord met de voorwaarden en gedragsregels die hier benoemt worden.

Er volgt nu redelijk wat informatie, maar het uitgangspunt is respect. Als je zorgt dat je op een respectvolle manier omgaat met elkaar en met het auteursrechtelijke materiaal van mij en anderen, dan zul je nooit verwezen worden naar de voorwaarden en kun je met veel plezier deelnemen aan de cursussen, workshops en detox.
 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
 • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie en in uitzonderlijke gevallen andere derden worden verstrekt.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden. Het vermelden van je eigen persoonlijke informatie wordt ook afgeraden.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten al dan niet door gebruik te maken van hyperlinks naar websites.
 • Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.
 • Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven te plaatsen.
 • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit betekent dat het niet toegestaan is om (nieuws- of andere) berichten geheel of grotendeels over te nemen (van andere websites) en deze te posten. Wel is toegestaan een enkele zin of een link naar het bericht te plaatsen.
 • Gebruikers mogen alleen informatie van de leeromgeving overnemen voor eigen gebruik. Dit geldt voor zowel berichten als voor de verstrekte ebooks en PDF files. Wil de gebruiker de informatie delen met anderen, dan geldt fair use, namelijk slechts 1 oefening om een ander kennis te laten maken met Hart en Ziel. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met Rianne Collignon.
 • Alvorens een nieuwe discussie te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke discussies bestaan.
De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij plaatst of heeft geplaatst. Hart en Ziel behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang te ontzeggen door middel van een IP-ban of hun bijdragen te verwijderen.

Als gebruiker sta je toe dat de door jouw opgegeven informatie en jouw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in beginsel niet zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij politie of justitie hierom vraagt, de rechter dat beveelt of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op de online lesomgeving.

Hart en Ziel is niet verantwoordelijk als je gegevens door een hack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Hoewel Hart en Ziel al het mogelijke doet om de online lesomgeving 24/7 online te houden, kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de lesomgeving niet beschikbaar is. Hart en Ziel is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan en verwijst in dit soort gevallen naar het meegeleverde materiaal in PDF.

Hart en Ziel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en gedragsregels op ieder moment te wijzigen en zal je daar -waar mogelijk- van op de hoogte stellen. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden en gedragsregels te controleren op wijzigingen.
This discussion has been closed.